Logi Kerio Pesonal Firewall 4.0.14

Gdzie Kerio Pesonal Firewall 4.0.14 zapisuje logi? (Jak się nazywają pliki?)

Czesc.

Jak się nie myle to chyba w C:\Windows albo C:\Program Files\InstallShield Installation Information.

Zależy jeszcze jaki masz Windows lub inny system :slight_smile: