Logi po usunięciu Ukasha

Proszę o sprawdzenie logu OTL po ataku UKASH

http://www.wklejto.pl/txt170184

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.