Logi proszę o sprawdzenie


(maciekk26) #1

FRST.txt (69,4 KB)
Addition.txt (42,5 KB)


(Atis) #2

Odinstaluj McAfee: McAfee Consumer Product Removal (MCPR)

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

GroupPolicy: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1558174220-1459329261-3354578164-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
DPF: HKLM-x32 {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} hxxps://files.pcpitstop.com/cab/pcmatic.cab
S3 cpuz143; \??\C:\Windows\temp\cpuz143\cpuz143_x64.sys [X]
U3 DfSdkS; Brak ImagePath
S4 IUFileFilter; Brak ImagePath
2018-01-16 03:51 - 2018-01-16 03:56 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [cm_64bit] -> {69E19770-EA24-49e2-B997-405EDBEF4C05} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [EPP] -> {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [SAScanShlExt] -> {94243EC1-AEE5-4d44-A6CF-6407ED967FED} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers2: [cm_64bit] -> {69E19770-EA24-49e2-B997-405EDBEF4C05} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers2: [EPP] -> {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers3: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [cm_64bit] -> {69E19770-EA24-49e2-B997-405EDBEF4C05} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [EPP] -> {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [SAScanShlExt] -> {94243EC1-AEE5-4d44-A6CF-6407ED967FED} => -> Brak pliku
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(iJuliusz) #3

Masz uruchomione dwa antywirusy, AVG i Windows Defender
Oraz pozostałości po McAfee.
Edit: (…)


(maciekk26) #4

Fixlog.txt (6,1 KB)
FRST.txt (67,3 KB)


(Atis) #5

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

C:\ProgramData\AVAST Software
C:\Windows\System32\Tasks\McAfee 
C:\Users\macie\AppData\Local\ESET
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Później skasuj folder C:\FRST
Czyszczenie folderów Przywracania systemu