[Logi] Strasznie muli mi kompa... co moze to powodowac?


(Ogilukasz) #1

Witam

Od jakiegos czasu strasznie wolno mi dziala internet... jak pinguje moje IP to niktore pakiety sa blokowane... Co moze powodowac ze tak wolno dziala internet ? I przy okazji ktory proces jest niebezpieczny, lub zbedny.

Tu załączam logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:19:40, on 2007-06-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Multi_Media toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Multi_Media toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Multi_Media toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ARCABIT_UNINSTALL] c:\temp\avfix.exe /uninstall:C:\Program Files\ArcaBit\

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [kzuf] C:\PROGRA~1\COMMON~1\kzuf\kzufm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.118 85.255.112.199

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.118 85.255.112.199

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: ssldr - ssldr32.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: ubtlbr - {2929A52B-B843-41B9-8AEC-162A828AA163} - ubtlbr.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

Z góry dziekuje za pomoc i Pozdrawiam.


(adam9870) #2

Poprzez aplet Dodaj/usuń programy odinstaluj Multi_Media toolbar.

Pliki i foldery usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Użyj narzędzia FixWareOut + SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Czy masz jeszcze Easy-WebPrint w formie toolbara? Jeśli nie to powyższy wpis również usuń.

Proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.

Zdecyduj się, z którego programu antywirusowego korzystasz, bo widzę co najmniej dwa w Twoim logu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, ComboFix oraz zawartość pliku c:\rapport.txt i c:\fixwareout\report.txt


(Ogilukasz) #3

Ok zrobiłem to co napisał adam9870. Daje logi o których była mowa:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:40:12, on 2007-06-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\cnmsm53.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

SmitFraudFix v2.195


Scan done at 12:13:04,78, 2007-06-16

Run from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\skanery\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer=85.255.115.118 85.255.112.199»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

[/code]

[code] Fixwareout Last edited 5/15/2007 Post this report in the forums please ... »»»»»Prerun check »»»»» »»»»» Postrun check HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="" .... .... »»»»» Misc files. .... »»»»» Checking for older varients. .... Search five digit cs, dm, kd, jb, other, files. The following files NEED TO BE SUBMITTED to one of the following URL'S for further inspection. Click browse, find the file then click submit. http://www.virustotal.com/flash/index\_en.html Or http://virusscan.jotti.org/ »»»»» Other »»»»» Current runs [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" "QuickTime Task"="\"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe\" -atboottime" "lxccmon.exe"="\"C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe\"" "LXCCCATS"="rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IncrediMail"="C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c" "Skype"="\"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe\" /nosplash /minimized" "Gadu-Gadu"="\"D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe\" /tray" .... Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it »»»»» End report »»»»»

ComboFix 07-06-13.3 - C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\ComboFix.exe

"Piotr" - 2007-06-16 12:33:44 - Dodatek Service Pack 2 NTFS  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-16 to 2007-06-16 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-06-16 12:27	49,152	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-16 12:14	4,898	--a------	C:\dnsbak.reg

2007-06-16 11:20	
 [color=darkblue][size=75][i][b]Złączono Posta[/b]: 16.06.2007 (Sob) 12:45[/i][/size][/color]

Ok zrobiłem to co napisał adam9870. Daje logi o których była mowa:

[code] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:40:12, on 2007-06-16 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\cnmsm53.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe" O4 - HKCU..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

SmitFraudFix v2.195


Scan done at 12:13:04,78, 2007-06-16

Run from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\skanery\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{6A433707-949F-4592-916D-EE2BAD650CE0}: DhcpNameServer=85.255.115.118,85.255.112.199

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D09B1E37-5B37-47E5-A8C3-7970EE520E24}: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.0.0.2

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer=85.255.115.118 85.255.112.199»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

[/code]

[code] Fixwareout Last edited 5/15/2007 Post this report in the forums please ... »»»»»Prerun check »»»»» »»»»» Postrun check HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="" .... .... »»»»» Misc files. .... »»»»» Checking for older varients. .... Search five digit cs, dm, kd, jb, other, files. The following files NEED TO BE SUBMITTED to one of the following URL'S for further inspection. Click browse, find the file then click submit. http://www.virustotal.com/flash/index\_en.html Or http://virusscan.jotti.org/ »»»»» Other »»»»» Current runs [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" "QuickTime Task"="\"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe\" -atboottime" "lxccmon.exe"="\"C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe\"" "LXCCCATS"="rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IncrediMail"="C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c" "Skype"="\"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe\" /nosplash /minimized" "Gadu-Gadu"="\"D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe\" /tray" .... Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it »»»»» End report »»»»»


(Gutek) #4

Już jest Ok