Logi z hijackthis do spawdzenia


(konio husarz) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:14:49, on 2007-06-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Programy\gadu\gg.exe

E:\Programy\Alcohol 120%\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Programy\MoorHunt\MoorHunt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Programy\Winrar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MATEUS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.265\HijackThis.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\gadu\gg.exe" /tray

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Programy\Alcohol 120%\StarWind\StarWindService.exe


(sdar) #2

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Ponadto wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami


(qrczak13) #3

Usuń w HJT. Poza tym ok. Możesz dać jeszcze SilentRunners

Pamiętaj aby następnym razem HijackThis nie trzymać w katalogu TEMP tylko zapisać np na pulpicie i wtedy zrobić loga.