Logi z HJ ,pytania związane z bezpieczeństwem

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:39:23, on 2006-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Daniel\Moje dokumenty\Instalatory\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SmartSync - ScheduleSync] D:\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F11D3B5E-EDB5-4E37-A643-B6585678C9B2}: NameServer = 10.0.0.138

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Log jest czysty :slight_smile:

Czy jest jakiś problem?

Dostałeś te IP serwerów DNS od dowstawcy netu? Jeśli nie to jest to trojan. Reszta raczej czysta, ale poczekajmy na expertów. W czym tkwi problem? Może nam go przybliżysz?

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN

Problem, jak zwykle zasyfiony komputer, zwolnienie neta o połowę, pare trudno usuwalnych wirusów, tapeta stylu FRE xxx :shock: Czyli daj siostrze komputer na miesiąc to go nie poznasz :stuck_out_tongue:

Już zmieniłem temat na konkretny ale przy wysyłaniu poprawionego posta coś nie mógł się załadować :evil: Pisało mi w Operze "Aktywowano limit 40 sek. coś tam… i tak przez cały dziesiejszy dzień… z wysyłaniem postów na forum. :shock:

Czy nadal nie możesz zmienić tapety ?? Jeśli tak to otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym.

Zrób skan http://www.ewido.net/en/ i pokaż raport z niego oraz log z SilentRunners.

Odpowiedz na pytanie Dudy - czy to Twoje DNS’y?

Pozbyłem się tego ścierwa Freexxx, a DNS-y mam ustawione przez informatyka. Jestem podłączony do pewnej sieci, powiem tyle że nieprywatnej. Co to za sieć to wiadomość poufna. :mrgreen:

Dodam że transfer wrócił do normy a wszystkie antywiry już nic nie wskazują :mrgreen: komputer uratowany od formata, szkoda że nie zobiłem obrazka w ghoscie :frowning:

Zrobiłem już wszystkie skany nie ma już nic na kompie na szczęście, Zostawiam siostrzyczce kaspersky internet security na 30 dni 8)

Danin

Byłeś o coś proszony,następnej prośby nie będzie.JNJN