Logo mojego syna w jego kompie prosze sprawdzić

witam ponownie wczesniej prosiłem o opinie mojego logo a teraz prosze o sprawdzenie logo systemu mojego syna hmm jest odemnie młodszy o 21 lat i zawsze ma racje ( powiedzmy ) chciałbym mu udowodnić ze format c: nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, prosze o opinie na temat ponizszego logo::

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:22:20, on 2005-02-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\nMtsk.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe

E:\Filmy\HijackThis v1.99.0.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file)

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [nMTaskBarService] nMtsk.exe

O4 - HKLM…\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ccRegVfy] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [stillImageMonitor] C:\W

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\W

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{318874C2-B54D-4C7D-B2BB-D3BDB52DE96E}: NameServer = 217.30.137.200 217.30.129.149

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Virtual IR COM Port, Service Program - Jan Kiszka - C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe

O23 - Service: ISEXEng - Unknown - C:\WINDOWS\System32\angelex.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

ps,

mamy domową sieć i robie to bez jego wiedzy i zgody !!

czy ojciec czasem nie moze mieć racji! !!

O4 - HKLM…\Run: [stillImageMonitor] C:\W

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\W

a te procesy wygladają dziwnie ale nie mam pewnosci :slight_smile:

O23 - Service: ISEXEng - Unknown - C:\WINDOWS\System32\angelex.exe (file missing)

to napewno kasuj :slight_smile:

Do kasacji:

O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O23 - Service: ISEXEng - Unknown - C:\WINDOWS\System32\angelex.exe (file missing)

W tej kwestii masz całkowitą racje :smiley:

Niech syn zainstaluje SP2,bo komputer jest słabo chroniony.