Logo


(system) #1

To w końcu robisz banner czy logo? :?

Zmień temat na konkretny

Linki możesz zrobić albo za pomocą mapowania w HTML albo za pomocą Slice Tool w Photoshopie.

Zaznaczasz fragmenty, potem PPM -> Slice Properties i w polu "url" piszesz adres. Potem Save for web.


(system) #2

Link możesz zrobić tak: