Logowanie przez "gośćia"


(si@tk@rz) #1

Mamy do dyspozycji parę komputerów z systemem WinXP Pro połączone ze sobą za pomocą routera. I wszystkie mają wyłączone konta "gość" poprzez Panel Sterowania-->Konta użytkowników . W Panel Sterowania-->Narzędzia Administracyjne-->Zarządzanie komputerem konto gość jest włączone i ustawione jest hasło na koncie gość. I na wszystkich komputerach są jakieś zasoby udostępnione dla wszystkich bez ograniczeń. Teraz chcąc się zalogować z jednego komputera na drugi wyskakuje monit o podanie hasła do konta gość tak jak na obrazku poniżej:

logowanie.th.jpg

Teraz gdy chcę zalogować się w ten sposób że chcę otworzyć na drugim komputerze zasób C$ to nie prosi mnie o podanie nazwy użytkownika tylko tak jak na wyżej podanym obrazku konto gość jest domyślnie ustawione i szare, iż nie da się nic zmienić.

Co trzeba ustawić inaczej, aby logować się na drugi komputer nie przez konto gościa i ogólnie jeśli ktoś może wyjaśnić dokładnie zaistniałą sytuację

Chciałbym tutaj podkreślić aby gdy wejdę na ten drugi komputer to gdy tam ustawię sobie w inspekcji zapisywanie udanych i nieudanych logowań to abym wiedział ze to był ten a ten komputer, tzn. użytkownik.