Losowanie cyfr i liter

Jak w temacie. Potrzebuje 7 znakowych losowych kodów zawierających litery (małe) i cyfry. Jak to zrobić? Wiem jak zrobić litery lub cyfry ale nie wiem jak to połączyć.

Można np. tak:

function generuj_znaki($ile, $znaki)

{

$haslo = '';

srand((double)microtime() * 1000000);

while(strlen($haslo) < $ile) $haslo.= $znaki[rand(0, strlen($znaki)-1)];

return $haslo;

}


echo generuj_znaki(7, 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789');

?>