LUA problem z modułem string_ext


(arekk-99) #1

Witam!

Teraz chyba dobrze temat utworzyłem. Mam problem dziwny z modułem string_ext. Otóż gdy piszę taki skrypt

require("string_ext")

zmienna = ' test'

zmienna.ltrim(zmienna,' ')

print(zmienna)

to powinno mi usunąć tą pierwszą spację ze zmiennej, a wyrzuca bląd o następujacej treści:

        lua: /usr/local/share/lua/5.3/string_ext.lua:1: attempt to call a nil value (global 'module')                                                                   stack traceback:                                                                        /usr/local/share/lua/5.3/string_ext.lua:1: in main chunk                        [C]: in function 'require'                                                      ./test.lua:1: in main chunk                                                     [C]: in

pierwsza linijka /usr/local/share/lua/5.3/string_ext.lua wyglada następująco:

module ("string", package.seeall)