Mail form php/js i problem z polskimi znakami

Zobacz czy jak zmienisz kodowanie w pliku html z charset=utf-8 na charset=iso-8859-2

Otwórz te pliki w jakimś edytorze umożliwiającym konwersję tekstów do różnych formatów. Np. w edytorze Notepad++

Po wczytaniu tekst wybierz po zaznaczeniu tekstu: format–>koduj w utf-8.

(Brakuje tu jeszcze pliku config.php)

próbowałem obu rad na początku pojawił się problem ale ostatecznie pomogło wysyła polskie znaki ale

pojawił się kolejny problem;/ Teraz nie wysyła tylko zawiesza się na nie istniejącej już stronie 'http://krywko.home.pl/c/’;

config.php

<?php

// Change the 4 variables below

$yourName = 'yourNameSz'; // moe by puste

$yourEmail = 'main@o2.pl'; // adres, na ktry bd przychodzi wiadomoci

$yourSubject = 'w sprawie:';

$referringPage = 'http://krywko.home.pl/c/';

?>

gdy usunę z contact.php

/*if ( @$mailit ) {

		header('Location: '.$referringPage.'?success=true');

		}

		else {

		header('Location: '.$referringPage.'?error=true');

		}*/

zawiesza się na białej stronie contact php ale maila wysyla