Mała domowa sieć przez switch

Witam, chce zrobić małą domową sieć przez switcha. Mój operator przydziela mi adres IP (zmienny) z DHCP, natomiast nie sprawdza karty sieciowej po MACu.

Czy ta sprawa wypali przez switch?

Jeśli jest to mała sieć i operator faktycznie udostępnia IP z DHCP to może się to udać, aczkolwiek trochę dziwi mniej jego podejście bo każdy podpinając do tej sieć więcej komputerów niż jeden może szybko zapełnić pulę adresów. Proponuję jednak jeśli to mają być 2-3 komputery zrobienie sieci przez router. Adres zewnętrzny będziesz miał tylko jeden nadany przez operatora a sieć domowa będzie miała swoją pulę adresów.

tak jest router będzie do tego najlepszy

Hmm, czyli to teoretyczne powinno działać, dobrze rozumiem?

Jeśli nie masz przydzielane prywatne IP to do następnego komputera przydzielony powinien być kolejny adres prywatny. Jeśli przydzielane masz IP publiczne to zrób sobie na Debianie prosty router z NAT.

W /etc/network/interfaces przydzielasz IP karty udostępniającej a na drugim komputerze podajesz ręcznie wyższy adres lub postaw sobie dhcp ale czy ja wiem czy warto dla 2 komputerów :wink:

#!/bin/bash


#Włączanie przekierowywania pakietów przez jądro


echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward


# Czyszczenie reguł


iptables -F

iptables -X

iptables -t nat -X

iptables -t nat -F


# Ustalanie polityki bezpieczeństwa


iptables -P INPUT ACCEPT

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT


# Zezwalanie na zapętlanie pakietów


iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT


# NAT


iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/24 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.1/24 -j ACCEPT

Pozdrawiam!