Mały błąd w kodzie C


(Swistacki167) #1

Program który ma wyznaczyć maksymalny el z tablicy. Gdzieś tu robię pewnie mały i głupi błąd, którego nie mogę znaleźć, proszę o pomoc.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10


int maks(int tab[N])
{
  int max,i;
  max=tab[0];


  for(i=1; i<N; i++)
    if(tab[i]>max)
    max=tab[i];
  return(max);
}
int main()
{
  int tab[N];
  int i;
  int x;


  for(i=0; i<N; i++)
  {
    tab[i]=(rand()%10)+15;
  }
/ ***/ tu mi wyświetla wylosowane elementy tablicy/*** /

  for(i=0; i<N; i++)
  {
    printf("%d " ,tab[i]);
  }


  x=maks(tab[i]);


  printf("Max el. to: %d", x);
  return 0;
}

(P Hoppe) #2

#include <stdio.h>