Mam 2 trojany i pojawia się przy starcie simpler.exe

2 tygodnie temu pojawił się problem. Przy starcie "przepraszamy, zostanie wyłączona aplikacja simpler.exe, kilka razy w ciągu pracy, szczególnie po uruchomieniu wyskakują informacje (system ochrony Kaspersky) Trojan.Win32.Tiny.dl, Trojan.Win32.Dlena.an. Walczyłam, ale jestem w tym kiepska i nie radzę sobie (stosowałam Terminatora od Was).

Pobrałam program i staram się dobrze wkleić hijackthis.log. PROSZĘ o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:22:53, on 2006-12-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\DOCUME~1\Jola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.516\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AH IE BHO - {10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511} - C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{664F370C-1220-4D01-94D8-4D0F5B2074A5}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CCAFF892-9568-4E4B-95FA-30E129AF97CC}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC26F1CC-33B6-46FE-9378-A9D3C88F9CA3}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Jola na początku “" a na końcu "”. Miedzy nimi log z HJ. Masz napewno śmieci ale to ci pomogą fachowcy. Zapewne tu siedzi:

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll (file missing)

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

ale moge się mylić i pewnie w innych miejscach. Dorzuć tez log z Silenta.

Przepraszam. Jeszcze raz:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:22:53, on 2006-12-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\DOCUME~1\Jola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.516\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AH IE BHO - {10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511} - C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{664F370C-1220-4D01-94D8-4D0F5B2074A5}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CCAFF892-9568-4E4B-95FA-30E129AF97CC}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC26F1CC-33B6-46FE-9378-A9D3C88F9CA3}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Możesz użyc przycisku “zmień” po prawej i to poprawić

Złączono Posta : 04.12.2006 (Pon) 23:13

Czekając na pomoc kogoś bardziej rozgarniętego niz ja poczytaj: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

bo ci się przyda.

Wyłączasz przywracanie systemu (Panel sterowania -> System -> Przywracanie systemu -> zaznaczasz „Wyłącz przywracanie systemu” ).

W HJT odpalonym z trybie awaryjnym zaznaczasz wpisy i klikasz na dole “Fix checked” , to co na czerwono usuwasz ręcznie z dysku:

Po zabiegach nowe logi z HiJacka oraz Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:

Jak poczytałas to dorzuć log z Silenta w “opcji” NO (lub NIE) i czekając aż skończy i poinformuje o tym (może to trwać około 1 minuty lub dłużej)

Po wykonaniu

hijacthis.log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:57:31, on 2006-12-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Jola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.312\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AH IE BHO - {10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511} - C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{664F370C-1220-4D01-94D8-4D0F5B2074A5}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CCAFF892-9568-4E4B-95FA-30E129AF97CC}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC26F1CC-33B6-46FE-9378-A9D3C88F9CA3}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Trochę gorzej mi idzie z Silent Run. Zaczął już kilka minut temu i narazie nic…

Silent może i kilka minut chodzić. Ale widze że dwa wpisy zostały:

Napewno je usuwałaś??

Tylko to, co na czerwono. Trzymałam się instrukcji

Hmm dziwne nie było syfu a jest… no ale działamy :wink:

Ściągasz GMERA

W zakładke CMD -> CMD wklej:

Klikasz Uruchom

W HJT zaznaczasz wpisy i klikasz na dole “Fix checked” :

Dajesz nowe logi, koniecznie też z SilentRunners. :slight_smile:

Przed chwilą znowu ostrzeżenie (Kaspersky) T.Win321.Dlena.an. Wklejam z silenta…

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"OM_Monitor" = "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe" ["OLYMPUS IMAGING CORP."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"" ["ATI Technologies, Inc."]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"DeviceDiscovery" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"" ["Hewlett-Packard"]

"InCD" = ""C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"" ["Copyright (C) ahead software gmbh and its licensors"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"" [null data]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" ["HP"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"OM_Monitor" = ""C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"" ["OLYMPUS IMAGING CORP."]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"SpywareTerminator" = ""C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"" ["Crawler.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511}\(Default) = "AH IE BHO"

 -> {HKLM...CLSID} = "AhIeBho Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll" ["Ai Squared "]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{F2185E5D-720E-4956-90D9-75F6AC141575}" = "Idea2 SidebarIconHandler Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "SidebarIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" [file not found]

"{A155339D-CCCD-4714-85EB-3754B804C9DF}" = "a-squared Free Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "a-squared Free Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\A-SQUA~1\A2FREE~1.DLL" ["Emsi Software GmbH"]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"SsiEfr.exe" [file not found]|"SsiEfr.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> rpcc\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll" [null data]

<> WRNotifier\DLLName = "WRLogonNTF.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

IGXMADD\(Default) = "{6DB8751F-2BBF-11d2-A39B-00C04FB96AD2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Micrografx Share Media File Import Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Corel\CorelDRAW ESSENTIALS 2\Photobook\Share\Media\igxMadd.dll" ["Micrografx, Inc."]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

a2FreeContMenu\(Default) = "{A155339D-CCCD-4714-85EB-3754B804C9DF}"

 -> {HKLM...CLSID} = "a-squared Free Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\A-SQUA~1\A2FREE~1.DLL" ["Emsi Software GmbH"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

a2FreeContMenu\(Default) = "{A155339D-CCCD-4714-85EB-3754B804C9DF}"

 -> {HKLM...CLSID} = "a-squared Free Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\A-SQUA~1\A2FREE~1.DLL" ["Emsi Software GmbH"]Default executables:

--------------------


HKLM\Software\Classes\.scr\(Default) = "Icad.load.scr"

<> HKLM\Software\Classes\Icad.load.scr\shell\open\command\(Default) = "Notepad.exe '%1'" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "None"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Jola\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

13jola ustalmy jedną rzecz.

 • Najpierw przeczytaj, o co proszą osoby sprawdzające logi.

Silent jest ucięty - poczekaj na komunikat.

Zrobiłam :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:49:31, on 2006-12-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Jola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX15.938\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: AH IE BHO - {10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511} - C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{664F370C-1220-4D01-94D8-4D0F5B2074A5}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CCAFF892-9568-4E4B-95FA-30E129AF97CC}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC26F1CC-33B6-46FE-9378-A9D3C88F9CA3}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Złączono Posta : 05.12.2006 (Wto) 0:54

Z silentem walczę od pół godziny. Nie wychodzi to najlepiej. Przepraszam za obcięcie. Próbuję jeszcze raz.

Jeszcze raz, po kolei.

Ściągasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on Reboot, potem klikasz All Files i wklejasz do pola Full Path of File to Delete ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

Klikasz X i reset sysa.

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Potem nowe logi z Hijacka i SilentRunners i, tak jak napisał squeet , Silent ma być cały. To może potrwać :slight_smile:

Po naciśnięciu w KillBox pojawia się ostrzeżenie ie Backup & Delete C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll TAK/ NIE. Po zatwierdzeniu:This File could not be Deleted… OK

To jeszcze inaczej.

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Resztę robisz dokładnie tak, jak napisałam wyżej :wink:

Udało mi się doprowadzić do końca. Jestem na etapie wklejenia do notatnika,ale zmień rozszerzenie na wszystkie pliki, odpal???, potwierdź dodanie do rejestru (gdzie go zapisać)

Zapisujesz gdziekolwiek, to jest nieważne > sugeruję pulpit.

Ma być plik o nazwie fix.reg , czyli w notatniku zmieniasz domyślne rozszerzenie na “wszystkie pliki”, żeby zapisać z rozszerzeniem “.reg”. Potem utworzony plik uruchamiasz, system pyta, czy dodać do rejestru, zgadzasz się.

Potem wklejasz tu nowe logi. :wink:

Jest odpowiedź: Nie można zaimportować C:\ DOCUME~~1\Pulpit\FIX.REG: Określony plik nie jest skryptem rejestru. Można importować tylko binarne pliki rejestru z wewnątrz Edfytora tekstu

Złączono Posta : 05.12.2006 (Wto) 1:41

Już, po drugiej próbie (powtórzyłam całą procedurę) wszedł. Resetuję komputer.

Złączono Posta : 05.12.2006 (Wto) 1:59

Wklejam logi po restarcie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:12:51, on 2006-12-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\DOCUME~1\Jola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX12.844\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: AH IE BHO - {10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511} - C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{664F370C-1220-4D01-94D8-4D0F5B2074A5}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CCAFF892-9568-4E4B-95FA-30E129AF97CC}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC26F1CC-33B6-46FE-9378-A9D3C88F9CA3}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

i następny:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"OM_Monitor" = "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe" ["OLYMPUS IMAGING CORP."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"" ["ATI Technologies, Inc."]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"DeviceDiscovery" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"" ["Hewlett-Packard"]

"InCD" = ""C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"" ["Copyright (C) ahead software gmbh and its licensors"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"" [null data]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" ["HP"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"OM_Monitor" = ""C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe"" ["OLYMPUS IMAGING CORP."]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"SpywareTerminator" = ""C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"" ["Crawler.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{10384d0e-2bc1-48b6-844b-ad0e9e6d2511}\(Default) = "AH IE BHO"

 -> {HKLM...CLSID} = "AhIeBho Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZoomText 8.1\AHOI\ah_ie_bho.dll" ["Ai Squared "]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Czy dobrze???

usuń wpis HJT

Silent niepełny:

W notatniku wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Po wszystkim nowe logi