Mam dziwny wpis niech ktoś sprawdzi


(Crazybob1) #1

witam mam pare dziwnych wpisów

oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:25:33, on 2007-06-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Eurobarre\eb.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Crazy Bob\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ig?hl=pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ig?hl=pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [j7251937] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j7251937.dll sook

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [TorCP] C:\Program Files\TorCP\torcp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - Startup: Eurobarre.lnk = C:\Program Files\Eurobarre\eb.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\MediaManager\grab.html

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C5FCDAC9-E1BD-4C1C-BE24-4EC7C2002392}: NameServer = 194.204.159.1,195.114.161.61

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winjgf32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winjgf32.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

ogólnie chodzi mi o O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C5FCDAC9-E1BD-4C1C-BE24-4EC7C2002392}: NameServer = 194.204.159.1,195.114.161.61 ale sprawdzcie też te O4 - HKCU..\Run: [TorCP] C:\Program Files\TorCP\torcp.exe i O4 - HKLM..\Run: [j7251937] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j7251937.dll sook bo np. tego folderu torPC nie ma w program files

mam programy HijackThis i avenger


(Gutek) #2

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Daj log z Combofix


(Crazybob1) #3

ok sprawdziłem tym VundoFix i trojan.Vundo removal tool i nic nie znalazło ale jak włączyłem combo fix to znalazło takie coś:

2003-09-22 08:31 135168 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\WinSys.exe.vir

2007-05-01 17:35 146432 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\Yazzle1162OinAdmin.exe.vir

2007-05-31 15:09 18944 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\winjgf32.dll.vir

2007-06-10 13:59 40183 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\Yazzle1162OinUninstaller.exe.virZmienna PATH folderu

Numer seryjny woluminu: 9813-CDAE

C:\QOOBOX

\---Quarantine

  +---C

  | +---Program Files

  | | \---Common Files

  | | Yazzle1162OinAdmin.exe.vir

  | | Yazzle1162OinUninstaller.exe.vir

  | |      

  | \---WINDOWS

  | \---system32

  | winjgf32.dll.vir

  | WinSys.exe.vir

  |        

  \---Registry_backups

Złączono Posta : 10.06.2007 (Nie) 14:08

a co z tym wpisem O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C5FCDAC9-E1BD-4C1C-BE24-4EC7C2002392}: NameServer = 194.204.159.1,195.114.161.61

usunąć go czy nie?

a to log z combo fixa:

ComboFix 07-06-09.5 - C:\Documents and Settings\Crazy Bob\Pulpit\combofix.exe

(Gutek) #4

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).