Mam kłopoty w połączenich z intrnetem


(arapo) #1

Od dłuższego czasu mam kłopot z połączeniami z internetem programy sprawdzające pod kątem wirusa nic nie wykazują proszę o sprawdzenie loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:27:42, on 2007-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC425.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BOC-425] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC425.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1A08708B-30E0-4FD7-B3F8-5F03CE236821}: NameServer = 193.91.30.133,213.25.47.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1A08708B-30E0-4FD7-B3F8-5F03CE236821}: NameServer = 193.91.30.133,213.25.47.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1A08708B-30E0-4FD7-B3F8-5F03CE236821}: NameServer = 193.91.30.133,213.25.47.34

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: BOCore - COMODO - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe


--

End of file - 3565 bytes

(Gutek) #2

Log Ok


(arapo) #3

Jestem wdzięczny za odpowiedź muszę szukać przyczyny gdzie indziej. :slight_smile: