Mam problem z ikonkami

Jak na pulicie ustawić żeby nie było ramek wokół nazw ikonek na pulpicie w XP??

Brak przeźroczystości w podpisach ikon na pulpicie Win XP

  1. Mój Komputer >> Właściwości >> Zaawansowane >> Wydajność >> Ustawienia >> Efekty wizualne, zaznaczyć Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu

  2. PPM na pulpit >> Właściwości >> Pulpit >> Dostosuj Pulpit >> Sieć Web >> zaznaczyć Blokuj elementy pulpitu, lub PPM na pulpicie >> Rozmieść ikony według, odhaczyć Zablokuj elementy Sieci Web na pulpicie

  3. PPM na pulpit >> Właściwości >> Pulpit >> Dostosuj Pulpit >> Sieć Web, w zakładce strony sieci Web usunąć pozostałe i wybrać Moja bieżąca strona główna.

  4. Sprawdzić Start >> Uruchom >> regedit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer czy nie ma tych wartości ClassicShell, ForceActiveDesktopOn NoActiveDesktop W podkluczach Policies także.

:slight_smile:

piotrusjam proszę nazwać temat konkretnie.