Mam problem z kompem pewno wirusy


(Bobek9) #1

Mam problem z kompem wyswietla mi sie cały czas komunikat Usługa Posłaniec. Dodatkowo jak wchodze do awaryjnego jest proces userinit.exe wydaje mi sie ze cos podmienia ten proces systemowy.

Co ciekawe wpis O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6AE58D8B-7C90-4721-ABF6-ECB0D4C94F28}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 po usunieciu pojawia sie dopiero po wlaczeniu internetu.

Oto log z hijacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:49:58, on 2005-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

E:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

E:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\nutsrv4.exe

E:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\SQLAGENT90.EXE

E:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

E:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\msftesql.exe

E:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\programy\eMule\emule.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

D:\instalki\Hijack This\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] E:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - \Rafa-fahdvkbj3o\ rafał c ©\programy\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - \Rafa-fahdvkbj3o\ rafał c ©\programy\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: E:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6AE58D8B-7C90-4721-ABF6-ECB0D4C94F28}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - E:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: ASP.NET Admin Service (aspnet_admin) - Unknown owner - E:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe (file missing)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - E:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Aplikacja systemowa modelu COM+ (COMSysApp) - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\dllhost.exe (file missing)

O23 - Service: NuTCRACKER Service (NuTCRACKERService) - DataFocus, Inc. - E:\WINDOWS\System32\nutsrv4.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

O23 - Service: MS Software Shadow Copy Provider (SwPrv) - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\dllhost.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\UAService7.exe (file missing)


(Damian) #2

Log masz czysty...

Tego nie usuwaj bo jest to prawidłowy wpis :!: :!:

Co do komunikatów posłańca, to wyłącz usługę posłaniec w programie xp-AntiSpy 3.94-2 PL


(Bobek9) #3

Myśle że jednak jest coś nie tak bo jak chce wlaczyc zapore polaczenia internetowego to psze

nie można włączyc dostepu wspoldzielonego

Błąd 1060 Określona usługa nie istnieje jako usługa zainstalowana