Mam prośbe. NOD wykrył u mnie jakiegoś wirusa

…ale nie stety nie może go usunąć. prosze o pomoc.

to jest wpis z dziennika NODa C:\System Volume Information_restore{EF67E8A2-E7FC-43ED-BC13-4B64AB19183B}\RP46\A0044783.exe »WISE »msc.exe »WISE »mbho.dll - prawdopodobnie odmiana Win32/Adware.WurldMedia Program

mam jeszcze log HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:47:34, on 2008-01-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Bluetooth Remote Control\BluetoothRemoteControl.exe

D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

D:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\NclBTHandler.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Share Accelerator Toolbar - {f5c93451-2609-4723-a053-5c19516be1a8} - D:\Program Files\Share_Accelerator\tbShar.dll

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - D:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: MPBarOpener Class - {8FD66659-A7AF-4641-9999-C56607D3A0AB} - D:\Program Files\Mpire\Mpire Plugin\MPBand.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Share Accelerator Toolbar - {f5c93451-2609-4723-a053-5c19516be1a8} - D:\Program Files\Share_Accelerator\tbShar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - D:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothRC] D:\Program Files\Bluetooth Remote Control\BluetoothRemoteControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM…\Run: [Ashampoo FireWall] “D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe” -TRAY

O4 - HKCU…\Run: [PcSync] D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = D:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - D:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

End of file - 7610 bytes

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

wpisy

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - D:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - D:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

usuń HijackThisem >> Fix checked

pobierzCombofix przeskanuj system daj log na forum

:slight_smile:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350