Mam proźbę jeśli by ktoś jeczcze raz mógł na to zerknąć .Lo

Loga czy dobrze pousuwałam . Dzięki…

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 22:12:25, on 2005-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Awast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Awast\ashServ.exe

D:\Programy\Awast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Awast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Pobierania\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\Awast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4DC1DED6-3485-4C31-9A33-9F4F9B1D09B2}: NameServer = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{4DC1DED6-3485-4C31-9A33-9F4F9B1D09B2}: NameServer = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 192.168.0.254

Według mnie, jest dobrze.

Ewentualnie możesz usunąć:

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_21.cab

Niewiem jak to zrobić ???

zaznaczasz i robisz FIX CHECKED

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16023.html

kamcia a ty juz jestes ogarnieta ???To jeden z wielu przykladow reszte znajdz sobie sama :slight_smile:

Wielkie dzięki.

:o :o :o

musg

wez sie ogarnij

BANA powinnes dostac za takie cos

to sa prawidlowe wpisy

/02 - BHO czyli Browser Helper Objects/

/O3 - Paski narzędziowe w IE/

–BHO & Toolbar List–

http://www.sysinfo.org/bholist.php

sprawdz sobie; wpisujac wartosc

klucza CLSID

lepiej juz nic niepisz

co do Loga HijackThis

masz czystego

co do wpisow pozycja 016 ActiveX

wszystkie sa ok

a po usunieciu i tak powroca bo z nich korzystasz

pozdro

salamandra

Co do :

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

Sciągasz programik

ToolbarCop Free Version

http://windowsxp.mvps.org/toolbarcop.htm

Za jego pomocą szukasz BHO danego “toolbar”. i sama oceniesz czy do usunięcia czy nie .

Wpis

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

Jest prawdopodobnie od nie istniejącego już Google Toolbar Helper . Dodatku do IE w postaci wyszukiwarki Google . Więc spokojnie możesz go usuwać.

Wpis :

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

Toolbar: &Google C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

którego też nie ma .

Skasuj cały folder c:\program files\ google o ile jeszcze istnieje.