Mam wirusa - amvo.exe cl.bat - pomóżcie mi go usunąć


(Dudziut) #1

Witam

Nabawiłem się jakiegoś wirusa. Nie mogę wyświetlać ukrytych plików. Oto mój log z HiJackThis

--------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:02:29, on 2008-04-10

Platform: Windows 2003 Dodatek SP1 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.3790.1830)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

C:\WINDOWS\system32\Dfssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\dns.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\grovel.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\msftesql.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MSFW\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$WSUS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\ntfrs.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\tftpd.exe

C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wins.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\exmgmt.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\mad.exe

C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\mspadmin.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\store.exe

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\W3Prefch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe

c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe

O:\CFScript\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://companyweb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = SBS2007:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DWPersistentQueuedReporting] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\DWTRIG20.EXE -a

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Zarządzanie serwerem.lnk = ?

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://companyweb

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.arcabit.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://download.bleepingcomputer.com

O15 - ESC Trusted Zone: http://sbs.oeiizk.edu.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://auth.gazeta.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://poczta.gazeta.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.gazeta.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.google.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.googlemail.com

O15 - ESC Trusted Zone: http://pagead2.googlesyndication.com

O15 - ESC Trusted Zone: http://pw.kbw.gov.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://adidm.idmnet.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.interia.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.nartyrowery.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.onet.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.pogoda.wp.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://www.skionline.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.windowsupdate.com

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.www.wp.pl

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.windowsupdate.com (HKLM)

O15 - ESC Trusted IP range: http://62.129.242.76

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = sbsmen.edu.pl

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = sbsmen.edu.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B62E4B34-5A10-409B-80CA-411245906C1D}: NameServer = 192.168.13.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E0112FC1-A6E5-4805-80A4-B4557985AF88}: NameServer = 192.168.13.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = sbsmen.edu.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = sbsmen.edu.pl

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Usbest Service Zero (UTSCSI) - USBest - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE


--

End of file - 7270 bytes

-------------------------

Posiadam system operayjny Windows 2003 serwer

Pomóżcie mi go usunąć

Pozdrawiam


(Dawidex11) #2

Poniższe wpisy zafixuj w HijackThis , czyli zaznacz ptaszkiem wpisy i kliknij na Fix Checked ...

Pobierz comboFix'a :arrow: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe .

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt

Przeciagnij i upusc plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonke CFScript.txt na ikonke ComboFix.exe)

post-55327-13856534044877_thumb.gif

Nastąpi usuwanie , po tym ComboFix wygeneruje log który wklej na wklej.org a w poście podaj tylko link .

Pozdrawiam :wink:


(Dudziut) #3

Zafixowałem HijackThisem wpis

O4 - HKCU\..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

Później uruchomiłem ComboFixa, ale wyskoczył mi komunikat. Zrzut komunikatu w linku

Po kliknięciu OK program się wyłączył i nie zrobił nic nawet logów.

Co mam teraz zrobić, może jest inny sposób?

Pozdrawiam


(huber2t) #4

Combofix niejest kompatybilny z twoim systemem