Map area background


(Emblemat) #1
<div usemap="#poly" style="background:black;width:200px;height:200px">

	<map name="poly">

		<area shape="circle" coords="44,22,11" href="http://google.pl"/>

	</map>

</div>Dlaczego to nie działa? To musi być wyłącznie tag IMG? Czy mogę sobie w div'ie znaleźć tego linka?

 


(ra-v) #2

Tak, tylko i wyłącznie <img>.

A czemu nie może być img?