Market w Androidzie


(uszaty_pl2) #1

Może się różnić. Tu decyduje rozdzielczość ekranu nie lokalizacja


(uszaty_pl2) #2

Niczym