Masa reklam, BestSaveForYou


(Vatorek) #1

Witam, ostatnio podczas otwierania nowych stron w przeglądarce wyskakują reklamy. Na komputerze jest program BestSaveForYou, którego nie mogę usunąć. Proszę o pomoc

 

FRST

http://www.wklej.org/id/1674006/

Addition

http://www.wklej.org/id/1674007/


(Atis) #2

Odinstaluj Geek Buddy.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

Startup: C:\Users\Dora\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\iObit Driver Booster Pro 2.2 Serial.lnk
C:\ProgramData\{03c25d35-9397-6a7a-03c2-25d3593974d6}
ShortcutTarget: iObit Driver Booster Pro 2.2 Serial.lnk -> C:\ProgramData\{03c25d35-9397-6a7a-03c2-25d3593974d6}\iObit Driver Booster Pro 2.2 Serial.exe (No File)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt1"] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt2"] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt3"] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt4"] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt5"] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt6"] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt7"] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt8"] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2383064507-221051407-2536449367-1001 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1424363248&from=wpc&uid=ST750LM022XHN-M750MBB_S2UQJ9HCA00580&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2383064507-221051407-2536449367-1001 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1424363248&from=wpc&uid=ST750LM022XHN-M750MBB_S2UQJ9HCA00580&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2383064507-221051407-2536449367-1002 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www2.delta-search.com/?affID=119816&tt=gc_&babsrc=HP_ss&mntrId=C04DF4EC388EBCA0", "hxxp://www.google.com", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1401214291&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1401217076&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1401583090&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1401786986&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1401977002&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1402076397&from=cor&uid=WDCXWD3200BPVT-55JJ5T0_WD-WXL1E61JTKU7JTKU7", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1405692890&from=cor&uid=WDCXWD5000BPVT-55HXZT3_WD-WXL1E91WDZT3WDZT3", "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424363248&from=wpc&uid=ST750LM022XHN-M750MBB_S2UQJ9HCA00580"
2015-03-28 22:16 - 2015-03-28 23:59 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-03-29 00:20 - 2015-02-19 17:24 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\{03c25d35-9397-6a7a-03c2-25d3593974d6}
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Vatorek) #3

FRST

http://wklej.org/id/1674035/

 

Fixlog

http://wklej.org/id/1674036/

 

Nie mogłem znaleźć w " dodaj lub usuń programy" Geek Buddy, więc usunąłem pliki ręcznie. Nie było też uinstallatora


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK