Maska wprowadzania w LibreOffice Base


(Damian True) #1

Jak zrobić maskę dla np adrsu MAC A7:25:FG:25:8D:74 w LibreOffice Base ? Na internecie dość ubogo jest to opisane