MATE - różnice między core/ desktop-environemtn / desktop environment-extra

Witam,

W internecie wielkie litery oznaczają krzyk, dlatego też proszę, korzystając z przycisku EDYTUJ , który znajdziesz w prawym dolnym rogu swojego posta i opcji Użyj pełnego edytora, dokonać korekty tytułu.

W przeciwnym razie trafi on do Kosza.

Poprawione.

 

Napotkałem problem, zainstalowałem system podstawowy, następnie zalogowałem się na root i:

 

apt-get install xorg

echo "deb http://repo.mate-desktop.org/debian jessie main" >> /etc/apt/sources.list

apt-get update && apt-get install mate-archive-keyring

apt-get update

apt-get install mate-core

I dostaję:

 

http://iv.pl/images/28835010265845805849.png

Zamiast

apt-get install mate-core

użyj

aptitude install mate-core

Rozwiązanie problemu to:

echo -e 'Package: *\nPin: origin repo.mate-desktop.org\nPin-Priority: 700' > /etc/apt/preferences