[matlab] jak narysowac poprawnie wyklres dla wielu punktów


(steemm) #1
function [Dx,Dy,Dz,D,E,V,D10,E10,V10,x10,r10] = zadanie_1(x0,y0,z0,x1,y1,z1,x2,y2,z2,q1,q2,xx,yy,zz);


epsilon = 8.854e-12;


r = sqrt((x0-x1)^2+(y0-y1)^2+(z0-z1)^2); %wyznaczamy odległość pomiędzy ładunkiem a badanym punktem 


D = q1/(4*pi*r^2); 


E = q1/(4*pi*epsilon*r^2);


V = q1/(4*pi*epsilon*r);


x=x1-x0;

y=y1-y0;

z=z1-z0;


Dx = q1*x/(4*pi*r^3);

Dy = q1*y/(4*pi*r^3);

Dz = q1*z/(4*pi*r^3);


D


E


V


Dx


Dy


Dz

r2 = sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2); % odległość między ładunkami

F = (q1*q2)/(4*pi*epsilon*r2^2)

E2 = q1/(4*pi*epsilon*r2^2);

F2= E2*q2


for x10 = x0:x1,

    r10=sqrt(x10^2+yy^2+zz^2);

    D10 = q1/(4*pi*r10^2); 

    E10 = q1/(4*pi*epsilon*r10^2);

    V10 = q1/(4*pi*epsilon*r10);

    plot((D10),(r),'bd')

hold on;

end

mam coś takiego i generalnie rysuje mi jedynie jeden punkt a potrzebuje rzecz jasna wykresu dla wiekszej liczby punktów :smiley:

Ktoś pomoże ?


(camper) #2

W sumie Matlaba dopiero zacząłem się uczyć, ale być może chodzi o to żeby zapisywać operacje jako tablicowe? (z kropką)

np. miałem na zajęciach coś takiego:

clc

A=3.2e-3;

B=3977;

t=0:120;

T=t+273;

RT=A*exp(B./T);

plot(t,RT)

grid on


R1=200;

R2=300;

Uz=10;

Ut-Uz*R2./(R1+R2+RT);

plot(t,Ut)

grid on;

Nie mam Matlaba, więc nie mogę przetestować Twojego skryptu...

Jak sądzisz?


(steemm) #3

okazało się dzisaj na zajęciach że parfe błędów było program został gruntownie przebudowany i juz poprawnie działa, teraz tylko wizualizacja 3d w comsolu i będzie zadanie skończone :smiley: