Matlab - jak to zrobic inaczej?

Jak napiszać ten program inaczej?? Tz czy można zastąpić niektóre funkcje innymi,albo coś dodać?? Chodzi o to zeby trochę zmienic kod, przy zachowaniu tego samego zadania. Zmiana wzoru do wykonania ogliczeń raczej nie wskazana. Program rysuje drogę rzutu jakiegoś ciała. Bardzo prosze o pomoc.

KOD:

function rzut

Vo=input('Podaj prędkość początkową :Vo[m/s]= ');

a=input('Podaj kąt rzutu :a[stopnie]= ');

Ho=input('Podaj wysokość początkową :Ho[m]= ');

czas=input('Podaj czas :t= ');

g=9.81;

y=@(t)Ho+Vo*sind(a)*t-(g*t.^2)/2;

x=@(t)Vo*cosd(a)*t;

tc=(Vo*sind(a)+sqrt(Vo*Vo*sind(a)*sind(a)+2*Ho*g))/g

t=0:0.001:tc;

Xmax=x(tc)

Ymax=y(0.5*tc)

X=x(t);

Y=y(t);

X1=x(czas);

Y1=y(czas);

plot(X,Y,X1,Y1,‘ko’);

grid on;

end