[MATLAB] nazwa zapisywanego pliku odczytywana ze zmiennej

Cześć…

szukałem, ale nie mogłem znaleźć, czyli pewnie robiłem to za słabo…

Problem jest następujący:

chcę zapisać przygotowany w matlabie wykres, ale zamiast narzucać komendą nazwę pliku, chce żeby była ona odczytywana z innej tablicy

coś tego typu:

print -depsc nazwa ;

albo

saveas(gcf,’ nazwa ', ‘tiffn’)

ale zamiast “nazwy” ma być element odczytany ze wspomnianej tablicy.

dzięki za pomoc,

Pozdrawiam

najprościej przez cell array:

NAMES = {'plik1.mat','plik2.mat','plik3.mat'};

i odwołujesz się poprzez

NAMES{1}, NAMES{2}, etc…

dzięki… o to chodziło 8)