[Matlab] Szereg Fouriera


(Kanaliaon) #1

Witam, jak w Matlabie robi się szereg Fouriera? Jakie instrukcje za to odpowiadają i jaka jest ich składnia?