[Matlab] Wczytanie danych z pliku


(Ciakrzysiek) #1

Witam.

Mam problem z wczytaniem danych do Matlaba. Plik tekstowy jest nieregularny tzn. nie składa się z kolumn i wierszy. Podaję fragment pliku:

osn1

GpsStaticObservation
NetworkFix
Normal
false


-410.29231922375
-330.91876744432
324.0410448797

00000041
PRS329096469246
00000044


5958400.525958
7464016.1665956
105.81582109142


0.00762607989333
0.00879993129996


8
true
1.8147271871567
1.1136425733566
1.4328416585922
9.0714658430794
35



1762
114770.2


1762
114807

NotMonitored


8
0.00895596388727
0.00004448462278
0.00001799172605
0.0000114582399
0.0000327510279
0.00002225012031
0.00009181693895
0.80209290981293



[/code]

Cały plik składa się z kilkuset takich członów. Chciałbym wczytać jako zmienne konkretne wartości np. te znajdujące się pomiędzy znacznikami , albo . Szukałem pomocy w internecie, ale wszędzie było pokazane tylko, jak wczytywać dane z plików z kolumnami i wierszami.


(Frankfurterium) #2

http://blogs.mathworks.com/community/20 … in-matlab/

http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/xmlread.html

I większość artykułów zawierających w tytule ‘Matab’ i ‘XML’.