Max


(Tomek Zamlynny) #1

Witam

Gdzie i jak można ustawić, aby przeglądarka IE otwierała się Maksymalnie a nie jak dotąd zminimalizowana?


(lazikar) #2

Na skrócie kliknij prawym przyciskiem myszy >>właściwości>> Tu zmień Uruchom na zmaksymalizowane. Lecz po kliknięciu na linku Np. W Gadu Gadu i tak uruchomi się zminimalizowana. :smiley: