McAfee, Windows defender, Spybot


(D@wid#) #1

Czy się nie "pożrą"?


(Chillout) #2

McAfee jest antywirusem (chyba że mówisz o Internet Security Suite to wtedy może być problem, bo te funkcje posiada i wtedy nie potrzeba pozostałych aplikacji zabezpieczających), dwa pozostałe są programami chroniącymi przed oprogramowaniem szpiegującym.

Odnośnie 2 pozostałych:Więc lepiej wybrać jednego lub wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym w spybocie i wtedy można używać 2 jednocześnie. Ale pytanie po co?! Wybierz sobie jednego z nich.