Medal of honor pacyfic


(Adamjekimow) #1

jak przejść hederson field po likwidacji wszystkich żołnierzy wroga ?