Media player classic vs Widows media player


(Chateau de Jabol) #1

Który wg was lepszy?


(system) #2

Media Player Classic.


(Frankfurterium) #3

Media Player Classic: Home Cinema.


(Witamy G) #4

Oba są dobre, ale MPC:HC odtwarza pliki, które WMP nie potrafi.

Jeśli chodzi o funkcjonalność to MPC:HC.

Jeśli wygląd to WMP.


(tux35) #5

Windows Media Player


(sadaj72) #6

Windows media player + VLC ze względu na wbudowane kodeki.


(ORZECHgda) #7

Media Player Classic: Home Cinema.


(sla17) #8

Używam i tego i tego - do filmów MPC:HC, do muzyki, radia WMP - wbudowany w system, nie trzeba instalować nic - a odtwarzać odtwarza.