Menadżer zadań wyłaczony przez administratora


(Sylwan) #1

Kidy naciskam klawisze ctrl, alt i delete aby np. zamknąć jakiś program, otrzymuję komunikat "menadżer zadań został wyłączony przez administratora". nie wiem jak powrócić do pierwotnych ustawień. :frowning:


(Asterisk) #2

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif


(Nowy10) #3

(Sylwan) #4

Nowy 10 dzięki za pomoc. Po wpisaniu kodu i zatwierdzeni wszystko gra