Menu kontekstowe

Brak pozycji “Nowy” w menu kontekstowym. Nie działa też przycisk “Nowy folder” ani “Nowy element” wybierany z wstążki “Narzędzia główne” Proszę o pomoc.