Menu poziome w formie zakładek


(pain3hp) #1

(mario@) #2

Można to zrobić w taki sposób

css

html


  • radar

  • news

  • users

  • [/code]