Method Not Allowed w poczcie onet.pl?

Gdy chcę się zalogować ze strony www na pocztę onetu pojawia się taki oto komunikat :

Method Not Allowed

The requested method POST is not allowed for the URL /poczta-zaslepka/index.html.

co to oznacza i jak zalogować się na poczcie ?