Microsoft .NET Framework - problem z aplikacją


(Wiktor5991) #1

Witam!

Podczas włączania pewnej aplikacji obsługującej (świeżo ściągniętego) NET Frameworka pojawił się taki błąd:

Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj (klikam i to okno pojawia się ponownie), aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji. Jeśli klikniesz na przycisk Zamknij, aplikacja zostanie natychmiast zamknęta.


Nastąpiło przepełnienie w czasie wykonywania operacji arytmetycznej.

Szczegóły:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.OverflowException: Nastąpiło przepełnienie w czasie wykonywania operacji arytmetycznej.

  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)

  w WindowsApplication1.Form1.Main_Tick(Object sender, EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

SiPad

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Bad/file.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

  Wersja zestawu: 8.0.0.0

  Wersja Win32: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Bardzo potrzebny mi ten programik. Z góry dziękuje!