Microsoft .NET Framework problem z cschangerem

Hej

Od dłuższego czasu mam problem z cschangerem który łączy się z serwerami zdalnymi a problem jest mianowicie taki " Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj. aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij. aplikacja zostanie natychmiast zamknięta

Nie można połączyć się z serwerem zdalnym "

Po kliknięciu w szczegóły "Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.Net.WebException: Nie można połączyć się z serwerem zdalnym —> System.Net.Sockets.SocketException: Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział 91.237.52.174:80
w System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
w System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
— Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych —
w System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
w System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
w System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
w Wild_Games.CSChanger.Timer8_Tick(Object sender, EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2633.0 built by: NET471REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll

CSChanger
Wersja zestawu: 1.0.1.8
Wersja Win32: 1.00.1.8
CodeBase: file:///C:/Users/Skoczix/Desktop/CSCHANGER_PUBLIC_10023/CSChanger.exe

Microsoft.VisualBasic
Wersja zestawu: 10.0.0.0
Wersja Win32: 14.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

System
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

System.Core
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2633.0 built by: NET471REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Drawing
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

System.Configuration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Xml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

System.Runtime.Remoting
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

mscorlib.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll

System.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll

System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

"

Gdy klikam Kontynuuj to problem wyskakuje ponownie po jakiś 5 minutach ,poza tym cschanger normalnie działa przez te 5 min i wywala błąd to samo na początku. Po kliknięciu zamknij wywala vac errror po jakimś czasie. Proszę o Pomoc!

Próbowałem z wyłączoną jak i włączoną zaporą .