Microsoft.net framework PROBLEM


(Stachu2336) #1

wystąpil nieobslugiwany wyjątek aplikacji.jesli klikniesz przycisk kontynuuj aplikacja zignoruje blad i podejmie probe kontynuacji jesli klikniesz przycisk zamknij aplikacja zostanie natychmiast zamknieta konsekwecja z ciagu " a typ 'double' nie jest prawidlowa.

SZCZEGOLY = Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************

System.InvalidCastException: Konwersja z ciągu "a typ 'Double' nie jest prawidłowa. ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.

w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)

w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)

--- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---

w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)

w CPAX20.utilities.Dec(String strCode)

w CPAX20.Form1.tmrLink_Tick(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll


CPAX2

Wersja zestawu: 1.0.0.0

Wersja Win32: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/alg.exe


Microsoft.VisualBasic

Wersja zestawu: 8.0.0.0

Wersja Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll


System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll


System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll


System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll


System.Runtime.Remoting

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll


System.Management

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll


System.Core

Wersja zestawu: 3.5.0.0

Wersja Win32: 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll


System.Configuration

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll


System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll


mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll


Microsoft.VisualBasic.resources

Wersja zestawu: 8.0.0.0

Wersja Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll


System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll


************** Debugowanie w trybie JIT **************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.

Na przykład:

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

PROSZE O POMOC WGL CO TO JEST TAK NAGLE ZACZELO WYSKAKIWAC


(michall36) #2

automatycznie startującą aplikacją, wysypuje się przy starcie (a że napisana przy użyciu .NET, to środowisko to informuje Cię szczegółowo o błędzie).

odinstaluje ten program:

Możesz też spróbować później go zainstalować i zobaczyć czy błąd już nie występuje.

a nie po instalacji Service Pack ?


(Frog) #3

stachu236 , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif