Microsoft .NET Framework Redistributable Package


(Duch) #1

że tak powiem co to jest?? mam taki programik do konfiguracji win xp i pisze że muszę to mieć żeby działał a ja nie wiem co to i chciałbym się dowiedzieć czy to jest oki!! :smiley:


(Krogulec) #2

Microsoft .NET Framework Version 1.1

Pakiet redystrybucyjny systemu .NET Framework w wersji 1.1 jest potrzebny do uruchamiania aplikacji napisanych przy użyciu tego systemu. System .NET Framework umożliwia tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne przy użyciu tzw. „formantów mobilnych ASP.NET” (dawniej używano nazwy Microsoft Mobile Internet Toolkit), obsługuje protokół IP w wersji 6 i klasy ADO.NET służące do macierzystej komunikacji przy użyciu protokołu Open Database Connectivity (ODBC) i komunikacji z bazami danych Oracle. Umożliwia także stosowanie zabezpieczeń dostępu do kodu, aby dodatkowo zablokować i odizolować aplikacje ASP.NET.


(Duch) #3

uprzejmie dziękuje szanownemu administratorowi za tak dokładną odpowiedź !!