Microsoft Office sie zacina


(Napiorek131) #1

Ostatnio Microsoft Office straznie sie zacina tzn: gdy naprzyklad klikne Delete komputer zaczyna ,,myslec" i dopiero po jakis 3 do 4 sekundach, zawartość komórki zostaje usunięta, tak samo jest przy wpisywaniu czegos... wpisuje naprzyklad "0" i pojawia sie ono po paru sekundach. Proszę dla tego o sprawdzenie loga i podanie które wpisy mogę usunąć. Z góry dziekuję i pozdrawiam.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:37:00, on 2008-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Programy\Kaspersky\avp.exe

E:\Programy\CfoSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Programy\DAP\DAP.EXE

E:\Programy\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

E:\Programy\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe

E:\Programy\Kaspersky\avp.exe

E:\Programy\My drive meter\Data\dat01\MyDM_Service.exe

E:\Programy\CfoSpeed\cFosSpeed.exe

E:\Programy\Powerdvd\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Programy\Speed-X\SpeedX.exe

E:\Programy\Opera\Opera.exe

E:\Programy\HjackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zerourl.com/en/index.php?rvs=hompag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SrchHook Class - {F4F10C1D-87C7-404A-B4B3-000000000000} - E:\Programy\DAP\SBSearch.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\2.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\2.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DownloadAccelerator] "E:\Programy\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [unlockerAssistant] "E:\Programy\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM..\Run: [smartDefrag] "E:\Programy\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe" /StartUp

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "E:\Programy\Kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [My Drive Meter] E:\Programy\My drive meter\Data\dat01\MyDM_Service.exe

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] E:\Programy\CfoSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl8] E:\Programy\Powerdvd\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [speedX] E:\Programy\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "E:\Programy\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - E:\Programy\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - E:\Programy\Kaspersky\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Programy\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Programy\Kaspersky\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: E:\Programy\KASPER~1\adialhk.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Programy\Ad-Ware 2008\aawservice.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - E:\Programy\Kaspersky\avp.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - E:\Programy\CfoSpeed\spd.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: lxcf_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Programy\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(Le_mar) #2

Próbowałeś włączyć diagnostykę programu MS office ?


(Napiorek131) #3

Uruchomiłem ale niesty nic nie wykryła :? - ale dzięki za rade :slight_smile: