Microsoft Outlook 2003 - folder "Do wysłania"


(Sgeorge) #1

Microsoft Outlook 2003 - problem z usunięciem wiadomości z foldera " Do wysłania". Nie dziaałają żadne opcje prawego klawisza myszy - :o - program wykazuje błąd przy "Odbierz/wyślij" [pozostaLe wiadomości wychodzą]. Czy można usunąć wiadomość w inny sposób ? Program legalny - instalowany z oryginalnych CD.

R A T U N K U!!


(Tomek Zamlynny) #2

spróbuj następujących rzeczy:

Menu=>> narzędzia=>> opcje=>> konwersacja oczyść teraz