Microsoft: Rozwiązywanie Problemów - Windows XP

Postanowiłem zebrać oraz zamieścić odnośniki do przeróżnych problemów opisywanych na stronach Microsoftu oraz rozwiązań tychże problemów.

1968.gif

Część Pierwsza - Microsoft Windows XP

 1. „Nie można uzyskać dostępu do tego folderu” podczas wstawiania załącznika [D211207]

 2. Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer zamiast w domyślnej przeglądarce

 3. Komunikat o błędzie „Nie można otworzyć woluminu do bezpośredniego dostępu” w przypadku uruchamiania narzędzia Chkdsk razem z systemem

 4. Komunikat o błędzie Stop 0x000000D1 podczas zamykania komputera

 5. Wyświetlanie komunikatu o błędzie „Hasło jest nieprawidłowe” podczas logowania do Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP

 6. Nie można uruchamiać programów, gdy komputer jest zarażony wirusem SirCam

 7. Komunikat o błędzie „Kod błędu: 0x80070002” zgłasza problem ze sprawdzaniem licencji po przeprowadzeniu uaktualnienia na komputerze Dell

 8. Podczas instalowania z chronionych katalogów w systemie NTFS występuje błąd 1619 Instalatora Windows

 9. Nie można ustanowić połączenia Pomocy zdalnej

 10. Komunikat o błędzie zatrzymania 0x000000ED podczas instalowania woluminu na dysku IDE z włączoną pamięcią podręczną

 11. Niektóre programy zakładają obecność starszych wersji pliku Riched32.dll lub zachowanie, jak w starszych wersjach tego pliku

 12. MS01-052: Klienci z wygasłą licencją mogą nie być w stanie połączyć się z usługami terminalowymi

 13. Dołączenie obrazu programu Sysprep.exe systemu Windows XP tworzy zduplikowane konta w katalogu Active Directory

 14. Komunikat o błędzie: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

System Windows XP nie wykrywa nowego urządzenia USB

 1. Komputer z kartą wideo ATI RADEON zatrzymuje się lub ciągle uruchamia się ponownie

 2. Komputer może zawiesić się podczas korzystania z modemu Ericsson HIS przy dużym obciążeniu

 3. Naprawa i odzyskiwanie uszkodzonego rejestru w systemie Windows XP

 4. Brak dostępu do udostępnianych plików i folderów oraz możliwości przeglądania komputerów w grupie roboczej

 5. Utrata danych po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP

 6. Po uaktualnieniu do systemu Windows XP zamknięcie systemu jest niemożliwe

 7. Użytkownicy niebędący administratorami nie mogą ponownie zamapować portu LPT na drukarkę sieciową

 8. Podczas uaktualniania lub instalacji systemu Windows XP na systemie Windows 95, Windows 98 albo Windows Millennium Edition pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”

 9. Komunikaty o błędach pojawiają się podczas uaktualniania systemu Windows Me lub Windows 98 do systemu Windows XP

 10. Komunikat o błędzie przy zamykaniu komputera: Plik DEVLDR nie odpowiada

Część II - Microsoft Windows XP

 1. Pojawia się okno usługi Posłaniec zawierające reklamę internetową

 2. Klienci Udostępniania połączenia internetowego nie mogą się połączyć, gdy host używa połączenia telefonicznego AOL

 3. Zasada domeny zatrzymująca korzystanie z Udostępniania połączenia internetowego lub Zapory połączenia internetowego powoduje zatrzymanie usług

 4. Nie działa tworzenie mostka z dwoma wewnętrznymi kartami na hoście udostępniania połączenia internetowego systemu Windows XP

 5. Problemy sieciowe z routerem w systemie Windows XP

 6. Nie można utworzyć połączenia sieciowego po przywróceniu systemu Windows XP

 7. Usługa Support WebCast: Microsoft Windows XP: Jak przygotować się do uaktualnienia systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition do systemu Windows XP

 8. Komunikat o błędzie: Informacje Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) mogą być uszkodzone

 9. Komunikat o błędzie: Odmowa dostępu; określony użytkownik nie jest członkiem grupy TelnetClients

 10. Nie można ustanowić połączenia Pomocy zdalnej

 11. MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki polegające na odmowie usługi

 12. Ekran logowania systemu Windows XP nie pojawia się, a komputer ciągle uruchamia się ponownie

 13. Ekran logowania systemu Windows XP nie pojawia się, a komputer ciągle uruchamia się ponownie

 14. Komunikaty o błędach dotyczące braku pamięci podczas próby zapisania plików

 15. Komunikat o błędzie zatrzymania 0x000000ED podczas instalowania woluminu na dysku IDE z włączoną pamięcią podręczną

 16. Podczas uruchamiania systemu Windows komputer przestaje odpowiadać i jest wyświetlany czarny ekran

 17. System Windows XP nie uruchamia się na komputerze skonfigurowanym do podwójnego rozruchu

 18. Instalator cyklicznie zatrzymuje się i uruchamia ponownie

 19. Komunikat o błędzie Stop 0x000000D1 podczas zamykania komputera

 20. Komunikat o błędzie: STOP 0x00000050 (0xffffffe0, 0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

 21. Podczas tworzenia łańcucha poprawek nie jest instalowany właściwy plik

 22. Jak rozwiązywać problemy ze sterownikami sprzętu i oprogramowaniem w systemie Windows XP

 23. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie „Stop: c0000135” i „nie znaleziono winsrv”

 24. System Windows XP jest uruchamiany ponownie w przypadku próby wyłączenia komputera

 25. Komunikat o błędzie „Nie można zainstalować wykazu produktów” podczas instalowania systemu Windows XP

Część trzecia - Microsoft Windows XP

Konfigurowanie kompozycji pulpitu w systemie Windows XP

Instalowanie i konfigurowanie funkcji rozpoznawania pisma ręcznego w systemie Windows XP

Zarządzanie grupami w Książce adresowej w systemie Windows XP

Konfigurowanie konta usługi .NET Passport w systemie Windows XP

Jak skonfigurować ustawienia przeglądarki Internet Explorer po usunięciu z komputera szkodliwego oprogramowania

Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie

Rozwiązywanie problemów w sytuacji, gdy za pomocą programu Internet Explorer nie można się połączyć lub zakończyć zapisania w usłudze w wypadku witryn sieci Web zabezpieczonych protokołem SSL (128-bitowym) w systemie Windows XP

Konfigurowanie i używanie funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP

Przywracanie systemu operacyjnego Windows XP do poprzedniego stanu

Edytowanie pliku Boot.ini w systemie Windows XP

Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows

Jak można ustalić, który program wykorzystuje lub blokuje określone porty protokołu TCP w systemie Windows

Jak przywrócić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows

Tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników w systemie Windows XP

Jak używać Kreatora zgodności programów w systemie Windows XP

Korzystanie z funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP

Różnice pomiędzy programami Regedit.exe i Regedt32.exe

Przywracanie ikon usuniętych z pulpitu w systemie Windows XP