Microsoft Word - Problem z dodawaniem zakładek

Próbuję dodać zakładkę w wordzie, wprowadzam nazwę, ale otrzymuję jedynie:
Obrazek poniżej:

2024-04-10 21_14_44-Greenshot

Jak to naprawić?
Dzięki

Jak na świeżym pliku jest to samo to może trzeba naprawić pliki Worda/pakietu.

Nie. Nie jest tak w każdym z plików.

Zauważyłem że mogę dodać zakładkę w „błędnym pliku” ale jej tytuł nie może mieć spacji. Np: „DoZrobienia” zamiast „Do Zrobienia”