Mieszane języki systemowe w Ubuntu


(Operetka) #1

Potrzebny mi jest serbski język systemowy. Doinstalowałem więc pakiet językowy i wybrałem serbską latinicę, ale po restarcie interfejs jest i w cyrylicy i latinicy(serbski używa obu alfabetów). Co zrobić, aby był tylko alfabet łaciński?

PS. Gdy miałem ustawiony niemiecki język systemu, to miałem system niemiecko-serbsko-angielsko-polski.

Mam Ubuntu 13.04.


(marcin82) #2

Podaj wynik:

locale

(Operetka) #3
LANG=sr_RS.UTF-8@latin

LANGUAGE=sr@latin:en_GB:en

LC_CTYPE="sr_RS.UTF-8@latin"

LC_NUMERIC=sr_RS.UTF-8@latin

LC_TIME=sr_RS.UTF-8@latin

LC_COLLATE="sr_RS.UTF-8@latin"

LC_MONETARY=sr_RS.UTF-8@latin

LC_MESSAGES="sr_RS.UTF-8@latin"

LC_PAPER=sr_RS.UTF-8@latin

LC_NAME=sr_RS.UTF-8@latin

LC_ADDRESS=sr_RS.UTF-8@latin

LC_TELEPHONE=sr_RS.UTF-8@latin

LC_MEASUREMENT=sr_RS.UTF-8@latin

LC_IDENTIFICATION=sr_RS.UTF-8@latin

LC_ALL=

(system) #4

Obstawiam, że musisz z sr_RS na sr_latin przejść, ale jak ... :wink:

Część projektów Gnome jest w takim języku

Fervi


(marcin82) #5

A na przykład tak - jako root:

echo "LANGUAGE=sr_RS .UTF-8" >> /etc/environment

Układ klawiatury zmienisz poleceniem:

setxkbmap sr

Można też wykorzystać do tego crona:

export EDITOR=nano

crontab -e

Dodajesz taki wpis:

@reboot export DISPLAY=:0.0 /usr/bin/setxkbmap sr

Zapisujesz zmiany Ctrl+Shift+O i restartujesz komputer.


(Operetka) #6

Nie działa. :frowning:

Gdy włączyłem serbską cyrylicę, to cały system był w cyrylicy. Może po prostu nie dokończyli serbskiej latinicy...


(system) #7

Możliwe

Spróbuj

sudo apt-get install locales-all

I wybrać odpowiedni język, może to coś pomoże :slight_smile:

Fervi