Mieszanie się ikon po wyjściu z trybu tabletu


(angry) #1

Jak zapobiec przestawianiu ikon kiedy komputer działa w trybie tabletu (poziomo i pionowo)?